Zoeken in deze blog:type hier het onderwerp

zaterdag 20 juli 2024

Draagarmen voor de veren achterwielen soms afkeur bij APK

Het onderwerp betreft de draagarmen onder de veren achterwiel ophanging Infiniti Fx35 en FX45 bouwjaren 2003-2008

Sommige van deze draagarmen zijn soms al in zo'n  slechte/doorgeroeste staat dat ze worden afgekeurd bij de APK.

Als deze draagarmen niet meer de draagkracht van de achtervering van de auto kunnen dragen dan bestaat de kans dat de veren er doorheen breken.

Ik ben deze klachten al vaker tegengekomen van klanten en wie wil er dan 900 euro + garagekosten voor neerleggen

Deze draagarmen zijn zeer schaars en nieuwe kosten als ze nog te krijgen zijn rond 900 euro per stuk.
Momenteel heb ik enkele ervan in goede tot nieuwe voor verkoop op voorraad.
Controleer zelf of laat de garage daarom uw Infiniti FX 35 of FX45 serie 2003-2008 op dit onderdeel controleren. Ze bevinden zich aan beide zijden achter en onder de veren.

Kijk op mijn Marktplaats advertentie voor meer informatie over de beschikbaarheid.
Das Thema betrifft die Querlenker unter den Federn der Hinterradaufhängung Infiniti Fx35 und FX45 der Baujahre 2003-2008

Einige dieser Querlenker sind manchmal schon in einem so schlechten/durchgerosteten Zustand, dass sie beim TÜV beanstandet werden.

Wenn diese Querlenker die Tragfähigkeit der Hinterradaufhängung des Fahrzeugs nicht mehr tragen können, besteht die Gefahr, dass die Federn durch sie hindurchbrechen.

Ich habe diese Beschwerden schon oft von Kunden gehört und wer will schon 900 Euro + Werkstattkosten hinlegen.

Diese Querlenker sind sehr rar und neue Querlenker kosten, wenn sie noch verfügbar sind, um die 900 Euro pro Stück.
Ich habe derzeit einige davon in gutem bis neuem Zustand zum Verkauf auf Lager.
Prüfen Sie also selbst oder lassen Sie die Werkstatt Ihren Infiniti FX 35 oder FX45 Serie 2003-2008 auf dieses Teil prüfen. Sie befinden sich auf beiden Seiten hinter und unter den Federn.

Prüfen Sie meine Marketplace-Anzeige für weitere Informationen über die Verfügbarkeit.

===============================================

The subject concerns the wishbones under the springs rear wheel suspension Infiniti Fx35 and FX45 construction years 2003-2008

Some of these wishbones are sometimes already in such a bad/ rusted-out condition that they are rejected at the MOT.

If these wishbones can no longer support the load capacity of the car's rear suspension, there is a chance that the springs will break through them.

I have come across these complaints many times from customers and who wants to put down 900 euros + garage costs

These wishbones are very scarce and new ones if still available cost around 900 euros each.
I currently have some of them in good to new for sale in stock.
Therefore, check yourself or have the garage check your Infiniti FX 35 or FX45 series 2003-2008 for this part. They are located on both sides behind and under the springs.

Check my Marketplace ad for more information on availability.

Translated with DeepL.com (free version)